Hanna Hiemstra

De Parelvisser duikt in de kou en duisternis van de golven.
Zijn doel geeft hem moed en richting: het is de parel die in de modderlaag van de zeebodem verborgen ligt.
De parel is ontstaan uit pijn: een scherpe zandkorrel is de oesterschelp binnengedrongen.
De oester kan de zandkorrel niet verteren of eruit werpen… Hij kan alleen de pijn voelen. Juist daardoor komt er een parelmoerstroom op gang: de tranen van de oester.
Door deze tranen kan de oester een parel vormen.
De parelvisser duikt de parel óp en brengt deze schat aan het licht.

Het beeld van de parel en de parelvisser is het leidmotief van mijn leven en werk.
De pijn kan een parel worden. Ik beschouw dit proces als een wonder dat in élk mensenkind kan ontstaan.

Kennismaking
Ik ben moeder van twee volwassen kinderen. Na de Pedagogische Academie volgde ik een opleiding tot vrijeschoolleerkracht aan de Vrije Pedagogische Academie in Zeist. Vervolgens werkte ik in verschillende vrije scholen. In deze periode was ik onder andere ook vakleerkracht gymnastiek, schilderen, tekenen en handwerken.
Gedurende deze jaren volgde ik cursussen in de vrijeschool-pedagogie en gaf vele ouderavonden en lezingen over uiteenlopende pedagogische onderwerpen.
In juni 2009 studeerde ik af als actief beeldend therapeut en zette vervolgens een praktijk aan huis op. Na afronding van de vierjarige opleiding tot biografisch coach, heb ik de praktijk uitgebreid. In afstemming met de cliënt zet ik een combinatie in van actief beeldende therapie en biografische coaching.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door zorgvuldigheid, individuele afstemming en ‘liefdevol doortastend zijn’. Tijdens het werken met kinderen en volwassenen word ik aangetrokken en geboeid door de unieke expressie van elk mens.
Wijsheid en moed van kinderen en volwassenen raken mij en geven mij vertrouwen in de verborgen parel in iéder mens. Een parel ligt in een schelp in de modder van de zeebodem... het is een ontdekkingsreis er naar toe. Mijn ideaal en streven is te helpen in contact te komen met de essentie en onderliggende gevoelens.
Alleen wat je aanraakt kan in beweging komen. Daardoor ontvouwt zich de reis naar integratie, vitaliteit en levensbestemming.